Ramowy Rozkład Dnia

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA – GRUPY MŁODSZE

8.00 – 13.00 Realizacja Podstawy Programowej

6.00 - 8.00 Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne służące rozwijaniu aktywności własnej dzieci, gry i zabawy stolikowe np.: rozmowy indywidualne z dziećmi, zabawy konstrukcyjno-manipulacyjne.

8.00 - 8.15 Przygotowania do śniadania, porządkowanie sali, czynności samoobsługowe, zabawy integracyjne i ruchowe.

8.15-8.45 Śniadanie. Wdrażanie do samodzielności i przyswajanie wiedzy o konieczności spożywania pokarmów niezbędnych dla zdrowia.

8.45-9.00 Czynności samoobsługowe w łazience, nauka etapów mycia rąk. Doskonalenie tych czynności. Ćwiczenia na samodzielność. Przygotowanie do zajęć.

9.00-9.30 Realizacja zadań edukacyjnych wynikających z przyjętego w grupie programu wychowania przedszkolnego z poszczególnych obszarów edukacji: przyrodniczej, rozwijania mowy i myślenia, edukacji matematycznej, muzycznej, kulturowo – estetycznej i zdrowotnej, zabawy ruchowe i twórcze; realizacja programów własnych i projektów edukacyjnych wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju.

9.30 -11.15 Czynności samoobsługowe przed wyjściem (nauka ubierania się, wkładanie butów itp.), zabawy organizowane i swobodne w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki - poznawanie najbliższego otoczenia społecznego i przyrodniczego, zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu. II śniadanie – owoc, przekąska. Zabawy z językiem angielskim.

11.15-11.30 Przygotowania do obiadu. Czynności samoobsługowo-obsługowe i higieniczne
w łazience. Zabawa ruchowa.

11.30 –12.00 Obiad. Prawidłowe posługiwanie się sztućcami: łyżką i widelcem. Kultura zachowania się przy stole.

12.00- 12.10 Zabiegi higieniczne: mycie rąk, załatwianie potrzeb fizjologicznych.

12.10-13.45 Relaks poobiedni, słuchanie bajek i muzyki relaksacyjnej – wyciszenie. Zabawy na świeżym powietrzu, spacery. Zabawy swobodne, zajęcia indywidualne.

13.45 - 14.00 Podwieczorek- kultura spożywania posiłków.

14.00-15.30 Zabawy doskonalące i rozwijające kompetencje dzieci, zajęcia indywidualne
z dziećmi dostosowane do ich możliwości i potrzeb rozwojowych , zabawy dowolne i zabawy kołowe ze śpiewem, gry i zabawy edukacyjne, porządkowanie sali, inne zajęcia dodatkowe, ćwiczenia ogólnorozwojowe - ćwiczenia artykulacyjne, manualne, oddechowe, grafomotoryczne rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, koordynację wzrokowo-ruchową, samorzutna aktywność dzieci, zajęcia w małych zespołach, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia, pobyt na świeżym powietrzu, kontakty indywidualne z Rodzicami. Rozchodzenie się dzieci.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA – GRUPY STARSZE

8.00– 13.00 Realizacja Podstawy Programowej

7.00 - 8.00 Schodzenie się dzieci. zajęcia opiekuńcze, zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci, gry i zabawy stolikowe, praca wyrównawcza z dziećmi. kontakty indywidualne, np.: rozmowy indywidualne na bliskie dzieciom tematy.

8.00 - 8.20 Przygotowanie do śniadania, porządkowanie sali, czynności samoobsługowe. Ćwiczenia poranne.

8.20 - 8.45 Śniadanie, prace dyżurnych. Przyswajanie wiedzy o konieczności spożywania pokarmów niezbędnych dla zdrowia.

8.45 - 9.00 Czynności samoobsługowe i zabiegi higieniczno-sanitarne; przygotowanie do zajęć.

9.00-10.00 Realizacja zadań edukacyjnych wynikających z przyjętego w grupie programu wychowania przedszkolnego z poszczególnych obszarów edukacji: przyrodniczej, rozwijania mowy i myślenia, przygotowanie do nauki czytania i pisania, edukacji matematycznej, muzycznej, kulturowo - estetycznej i zdrowotnej. 

10.00–11.00 Zabawy organizowane i swobodne w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem zabawek ogrodowych i sprzętu, gry sportowe i ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, spacery, wycieczki- poznawanie najbliższego otoczenia społeczno- przyrodniczego, zajęcia ruchowe: terenowe, badawcze, tropiące ; zabawy z językiem angielskim, realizacja programów własnych i projektów edukacyjnych wyzwalające aktywność własną dzieci w różnych sferach rozwoju.

11.00 -11.15 Czynności samoobsługowe po powrocie z ogrodu czy skończonej zabawie, porządkowanie Sali, czynności porządkowe. Zabawa ruchowa.

11.15-11.30 Przygotowanie do obiadu. Czynności kulturalno-higieniczne w łazience. Dalszy ciąg prac dyżurnych - nauka nakrywania stołów.

11.30 - 12.00 Obiad . Prawidłowe posługiwanie się sztućcami: łyżką i widelcem. Kultura zachowania się przy stole.

12.00-12.15 Zabiegi higieniczne w łazience: mycie rąk, pełnienie funkcji dyżurnych.

12.15-12.30 Relaks poobiedni. Słuchanie bajek, zajęcia wyciszające.

12.30 - 13.00 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości, praca stymulacyjna. Zajęcia dodatkowe: rytmika, język angielski, religia (6-latki).

13.00-14.00 Ćwiczenia utrwalające rozwijające umiejętności i zainteresowania dzieci dostosowane do ich możliwości i potrzeb rozwojowych, ćwiczenia usprawniające i korygujące wady wymowy, zabawy dowolne według wyboru dzieci, pobyt na świeżym powietrzu.

13.45 - 14.00 Podwieczorek - kultura spożywania posiłków. Zabiegi higieniczne.

14.00 – 16.30 Zabawy doskonalące i rozwijające kompetencje dzieci, zabawy samodzielnie inspirowane przez wychowanków, ćwiczenia ogólnorozwojowe - ćwiczenia artykulacyjne, manualne, oddechowe, grafomotoryczne, rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, koordynację wzrokowo-ruchową, samorzutna aktywność dzieci, gry i zabawy dydaktyczne, stolikowe, zajęcia w małych zespołach, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia. zabawy rozwijające zainteresowania, Zabawy inspirowane przez dzieci, gry i zabawy konstrukcyjno-manipulacyjne, porządkowanie sali, zabawy w ogrodzie. kontakty indywidualne z Rodzicami Rozchodzenie się dzieci.

(C) 1976 - 2024 Przedszkole nr 5 w Tarnobrzegu | realizacja medox.pl | projekt graficzny grafium.com.pl

Ta strona używa cookie m. in. w celach statystycznych. Dowiedz się więcej na ich temat i o zmianie ustawień w przeglądarce.
Korzystając z niniejszej strony, wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.