Przedszkole w ruchu

AKCJA „PRZEDSZKOLE W RUCHU” - "ĆWICZYĆ KAŻDY MOŻE"

Minister Edukacji Narodowej ogłosił rok szkolny 2013/2014 Rokiem Szkoły w Ruchu.

Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca do udziału w Akcji „Ćwiczyć każdy może", prowadzonej w ramach Roku Szkoły w Ruchu. Jest ona skierowana do dyrektorów szkół i przedszkoli, nauczycieli oraz uczniów. Przedszkola i szkoły będą mogły deklarować przystąpienie do akcji i wykonywać zadania związane z rozwijaniem aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży. W ten sposób powstanie mapa Polski pokazująca szkoły oraz przedszkola w poszczególnych miejscowościach zaangażowane w działania upowszechniające zdrowy styl życia. Zmiany na mapie będzie można śledzić na stronie internetowej Roku Szkoły w Ruchu: www.szkolawruchu.men.gov.pl.

SZANOWNI RODZICE !!!

NASZE PRZEDSZKOLE  PRZYSTĄPIŁO DO AKCJI PRZEDSZKOLE W RUCHU W ZWIĄZKU Z TYM BARDZO PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z REGULAMINEM AKCJI , ZADANIAMI I WYPEŁNIENIE PRZEKAZANYCH OŚWIADCZEŃ  WYRAŻAJACYCH ZGODĘ NA WYKORZYSTYWANIE WIZERUNKU PAŃSTWA DZIECI ORAZ PAŃSTWA WYŁĄCZNIE NA POTRZEBY AKCJI:

Minister Edukacji Narodowej przyznaje tytuł Szkoła w Ruchu szkołom albo Przedszkole w Ruchu przedszkolom, które podejmą działania na rzecz aktywności fizycznej w następujących obszarach:

Zasady przyznawania tytułu

Tytuł stanowi wyróżnienie dla szkół i przedszkoli, które w istotny sposób przyczyniają się do promowania w swoim środowisku aktywności fizycznej.

  • Tytuł może być przyznany szkołom i przedszkolom, które wezmą udział w Akcji „Ćwiczyć każdy może” i spełnią wymagane kryteria.

  • Organizatorem akcji jest Ministerstwo Edukacji Narodowej. Organem wspierającym akcję jest Ośrodek Rozwoju Edukacji.

  • Aby otrzymać tytuł SwR albo PwR, szkoła/przedszkole musi spełnić i udokumentować trzy z podanych poniżej zadań.

Wśród zadań obowiązkowo musi znaleźć się zadanie z obszaru nr 1

Ruch w szkole/przedszkolu

1. wychowanie fizyczne – zajęcia edukacyjne (szkoła)/ zajęcia organizowane w ramach podstawy programowej wychowania przedszkolnego (przedszkole)  (obszar nr 1)

Zadanie dla nauczycieli wychowania fizycznego i nauczycieli edukacji przedszkolnej: Przekazanie udokumentowanych przykładów dobrych praktyk szkoły lub przedszkola związanych z aktywnością fizyczną społeczności szkolnej/przedszkolnej, które dowodzą, że lekcje WF/aktywne zajęcia wychowania przedszkolnego mogą być ciekawe i atrakcyjne; napisanie dwóch scenariuszy zajęć WF/aktywnych zajęć wychowania przedszkolnego (foto, wideo, opis, scenariusz zajęć);

2. edukacja zdrowotna (obszar nr 3)

Zadanie dla nauczycieli wychowania fizycznego i nauczycieli edukacji przedszkolnej: Napisanie dwóch scenariuszy zajęć dotyczących roli aktywności ruchowej w życiu, wraz z dokumentacją foto/wideo z ich realizacji na lekcji wychowania fizycznego/aktywnych zajęciach wychowania przedszkolnego;

3. kwalifikacje i doskonalenia nauczycieli (obszar nr 4)

Zadanie dla nauczycieli wychowania fizycznego i nauczycieli edukacji przedszkolnej: Udział nauczycieli wychowania fizycznego i wychowawców edukacji przedszkolnej w planowanych szkoleniach placówek doskonalenia nauczycieli (PDN)
i ośrodków doskonalenia nauczycieli (ODN) o tematyce zdrowotnej/ruchowej;

RUCH POZA SZKOŁĄ/PRZEDSZKOLEM

1. zajęcia zorganizowane  (obszar nr 6)

Zadanie skierowane do szkół i przedszkoli współpracujących
z placówkami wychowania pozaszkolnego lub: bibliotekami, domami kultury, związkami harcerskimi, związkami sportowymi, organizacjami pozarządowymi (za pośrednictwem szkół i przedszkoli): Zorganizowanie
i przeprowadzenie konkursu dla dzieci i młodzieży z zakresu aktywnego trybu życia, bezpieczeństwa lub zdrowia;

Biblioteki, domy kultury, związki harcerskie, związki sportowe i organizacje pozarządowe biorą udział w Akcji za pośrednictwem szkół i przedszkoli. Szkoły
i przedszkola mogą wspólnie wykonać z ww. instytucjami zadanie z obszaru nr 6. Zorganizowany i przeprowadzony konkurs dla dzieci i młodzieży z zakresu aktywnego trybu życia, bezpieczeństwa lub zdrowia zgłasza i dokumentuje we wniosku zgłoszeniowym szkoła albo przedszkole. Za zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu żadna instytucja nie może pobierać od uczestników konkursu opłat.

2. zajęcia niezorganizowane (obszar nr 7)

Zadanie dla nauczycieli wychowania fizycznego i nauczycieli wychowania przedszkolnego: indywidualne wsparcie nauczycieli wychowania fizycznego i nauczycieli wychowania przedszkolnego w celu zachęcenia uczniów i wychowanków do podejmowania aktywności fizycznej: odkrywamy pasje, zainteresowania i talenty (dokumentacja foto/wideo, opis); 

3. aktywność w gronie rodziny (obszar nr 8)

Zadanie dla nauczycieli wychowania fizycznego i nauczycieli edukacji przedszkolnej i/lub dyrektorów szkół i przedszkoli: Zorganizowanie imprezy z udziałem najbliższych członków rodziny uczniów, np. Rodzinnego Dnia Sportu, Aktywnego Dnia Babci i Dziadka w szkole/przedszkolu itp.;

 Rozwijanie sprawności ruchowej jest bardzo ważnym elementem pracy przedszkola. Bowiem poprzez różnego rodzaju aktywność ruchową dziecko wzbogaca swoje coraz to nowe umiejętności.

Głównym założeniem programu jest zwrócenie uwagi między innymi na:  

  • uświadomienie dzieciom, że ruch to nie tylko obowiązkowe zajęcia WF, lecz każda aktywność fizyczna, podejmowana w ciągu dnia; 

  • konieczność zaplanowania w ciągu dnia czasu na naukę oraz czasu na aktywny wypoczynek, w celu zachowania zdrowego i higienicznego trybu życia; 

  • związek między aktywnością fizyczną i zdrowym odżywianiem, a zdrowiem, dobrą kondycją i dobrym samopoczuciem; 

  • uświadomienie uczniom, że aktywny tryb życia jest drogą do osiągania życiowych sukcesów, pozwala zwiększyć wiarę w siebie  i we własne możliwości; 

  • podkreślenie roli nauczycieli wychowania fizycznego jako ważnych animatorów życia szkolnego oraz ich roli w procesie edukacji zdrowotnej i wychowania młodych ludzi.

 

ŹRÓDŁO: MEN

(C) 1976 - 2020 Przedszkole nr 5 w Tarnobrzegu | realizacja medox.pl | projekt graficzny grafium.com.pl

Ta strona używa cookie m. in. w celach statystycznych. Dowiedz się więcej na ich temat i o zmianie ustawień w przeglądarce.
Korzystając z niniejszej strony, wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.